Gizlilik Politikası

HISTORY BED GİZLİLİK POLİTİKASI

KAPSAM VE AMAÇ

Bu politika, History Bed dahilindeki tüm şirketlerde Kişisel Verilerin işlenmesi için geçerlidir. Bu politika belgesinin amacı, mevcut, eski ve potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve diğer kişilere (toplu olarak “kişiler” veya “siz” olarak anılacaktır) aşağıdakilere dair genel bir bilgi sunmaktır:

 • Kişisel verilerinizi toplama ve işleme koşullarımız
 • Topladığımız Kişisel veri türleri
 • Kişisel verilerinizin toplanma nedenleri
 • Kişisel verilerinizi nasıl yönettiğimiz
 • Kişisel Verileri İşleme sorumluluğunun History Bed’deki çeşitli hukuki varlıklar arasında dağılımı ve
 • Kişisel Verilerinizi işlememizle alakalı bilgi alabilmeniz ve hak talebinde bulunabilmeniz için iletişim bilgileri.

Bu politika belgesi, Kişisel verilerinizle ilişkili History Bed tarafından alınan önlemleri yansıtmak amacıyla sürekli olarak güncellenmektedir.

Gizlilik ve veri koruması meseleleriyle ilgili olarak info@historybed.com adresine bir e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

History Bed Hizmetlerini kullanarak Veri Koruma Politikamızı ve kişisel bilgilerinizi işlememizi onaylamış olursunuz. Ayrıca History Bed’in size bilgi göndermek amacıyla elektronik iletişim kanallarını kullanmasını da onaylamış olursunuz. Hizmetlerimizi kullanmadan önce veri koruma politikamızı okumanız ve anlamanız önem arz etmektedir.

Kişisel verilerinizin İşlenmesi, size ürün ve hizmet tedarikimizin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Kişisel verilerinizi bize sunarken bize duyduğunuz güvene kıymet veriyoruz ve gizliliğinizi History Bed’in sunduğu hizmetlerin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Size hizmetlerimizi sunabilmemiz için kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı gibi işlememiz gerekiyor. Bunu yaparken bütünlüğünüze en yüksek önemi gösteriyoruz.

HISTORY BED'DE VERİ KONTROLÜ

History Bed ve yetkili bayileri ile iş ortakları ayrı tüzel kişiliklerdir ve genel olarak bu tür bayilerin ve iş ortaklarının yürürlükteki yasalara uymamasından biz sorumlu değiliz. Bayinizin Kişisel Verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen doğrudan bayiyle iletişim kurun.

GENEL İLKELER

Kişisel verileriniz size aittir. Gizlilik tercihlerinizle ilgili hiçbir varsayımda bulunmamaya çaba gösteriyor ve hizmetlerimizi Kişisel verilerinizi bizimle paylaşıp paylaşmamayı seçebileceğiniz şekilde tasarlamayı amaçlıyoruz.

History Bed müşterilerinin Kişisel verilerini ancak bunların toplanma amacına uygun, bu amaçla alakalı ve bu amaç doğrultusunda gerekliyse işleyecektir. Bir hizmet veya işlevin anonim verilerle elde edilebildiği durumlarda Kişisel verilerinizi anonimleştirmeyi amaçlıyoruz. Kişisel olmayan veya anonimleştirilmiş verileri Kişisel verilerinizle birleştirmemiz durumunda, birleşik kaldıkları sürece bunlar Kişisel veri olarak ele alınacaktır.

History Bed, hangi Kişisel verileri ne amaçla işlediğimiz konusunda şeffaf davranmaya inanıyor. History Bed’in temel değerlerinden biri, sizin için önemli olan şeyi korumak olması nedeniyle Kişisel verilerinizi korumak bizim için de hayati önem taşımaktadır.

YASAL UYUMLULUK

Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki gizlilik ve veri korumasını düzenleyen yürürlükteki yasalar, kurallar ve düzenlemelerle uyum sağlamak History Bed’in politikasıdır. Gerekli olduğu durumlarda, bu politika belgesinde açıklanan Kişisel verilerinizi İşleme yöntemimizi yasal uyumluluğu sağlayacak şekilde değiştireceğiz.

History Bed’in sizin hakkınızda topladığı Kişisel veriler,

 • Belirli satın alımlar ve hizmetler için uygunluğunuzu doğrulamak ve ayrıca gelişmiş teklifler ve deneyimler sunmak dahil olmak üzere size ürünler ve hizmetler sağlamak için
 • Sipariş sürecinin tüm kısımlarını (yani, yönlendirme, fiyat teklifi, sipariş, teslimat, ödeme, garanti, iade ve para iadesi) yürütebilmek için gerekli bilgileri karşılamak için
 • Şartlar ve koşullarımız ve politikamızdaki değişiklikler dahil, ama bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ürün ve hizmetlerimizdeki güncellemeler veya değişikliklerle ilgili size bilgi vermek için
 • Ürün destek ve hizmetleri (garanti hizmetleri vs.) sağlamak için
 • Kişilere tekliflerimizi ve kişilerle iletişimimizi değerlendirmek ve geliştirmek için
 • Yasal gereksinimlere veya yetkili mercilerin taleplerine uymak için
 • Pazar araştırması yürütmek için
 • Analiz ve müşteri profili (çevrimiçi ve sosyal profil dahil) oluşturmak için
 • History Bed tesislerinde siz ve çalışanlarımızın güvenliğini temin etmek için kullanılacaktır
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı verileri, sosyal medya gibi üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen verileri de içerecek şekilde iletişimleri ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek için kullanmak.

VERİ TOPLAMA

Bize sağladığınız bilgiler: History Bed web sitesi, müşteri hizmetleri, satış görüşmeleri, kişisel bilgiler verdiğiniz fuarlar ve perakende mağazaları üzerinden örneğin bizimle iletişime geçerek, yatak ve aksesuar veya hizmet sipariş ederek ve haber bültenlerine abone olarak, kişisel toplantı, etkinlikler ve garanti vesilesiyle bize kendiniz hakkında çeşitli yöntemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sağlamanız mümkündür. Ayrıca yetkili bayilerimiz ve diğer üçüncü taraflardan bu tür verileri elde edebiliriz. Bu tür veriler (“Müşteri tarafından sağlanan kişisel veriler”) aşağıdakileri içerebilir:

 • İletişim bilgileriniz (ad, adres, telefon numarası, e-posta vb.)
 • Alışverişinize ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin veriler (müşteri tercihleri ve ayarları, alışveriş geçmişi vb.)

Size dair topladığımız bilgiler: Hizmetlerimizi kullandığınızda (örneğin, bir alışverişi onayladığınızda, sözleşme imzaladığınızda, hizmet sözleşmelerini onayladığınızda, History Bed web sitesi üzerinde sunulan etkinliklere katıldığınızda ve hizmetleri kullandığınızda) ve soğuk erişim pazarlaması için aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

 • İletişim bilgileriniz (ad, adres, telefon numarası, e-posta vb.)
 • Demografik bilgiler (yaş, evlilik durumu, mesken bilgileri vb.)
 • Satın aldığınız ürünler ve hizmetlere ilişkin veriler (müşteri tercihleri, alışveriş geçmişi, ödeme ve kredi geçmişi vb.)
 • History Bed’le nasıl etkileşime girdiğiniz (hizmetlerimizi kullanma araçlarınız)
 • İstemci (bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon vb.) bilgileri (IP adresi, dil tercihleri, tarayıcı ayarları, saat dilimi, işletim sistemi vb.)
 • Gözetim bilgileri (tesislerdeki video gözetimi, erişim sistemi kayıtları vb.)

Soğuk erişim pazarlaması, kişinin ilgi alanları, hakları ve özgürlükleriyle dengeli olarak meşru menfaatler temelinde yürütülecektir. E-posta veya posta yoluyla pazarlama materyallerini göndermek için sadece temel kişisel iletişim bilgileri kullanılacaktır ve pazarlama materyallerini takiben telefonla iletişim mümkün olabilir. İletişim bilgileri, kişisel bilgiler sağlayan kamu hizmetleri üzerinden toplanabilir.

Yürürlükteki yasanın gerektirdiklerine uygun olarak Hassas Kişisel Verileri işleme ve toplama durumunda özel bir dikkat gösteriyor ve ek önlemler alıyoruz. Kuşkuyu ortadan kaldırmak için yürürlükteki yasanın başka tür verilerin de Hassas Kişisel veriler olarak görülmesini gerektirdiği dikkate alınır.

Sağladığınız bilgiler ve ayrıca ürünler/hizmetlere dair bilgiler ve mali bilgileriniz genelde bizimle bir sözleşme ilişkisine girmek açısından zorunludur; topladığımız diğer bilgilerse genel olarak, aşağıda açıklandığı gibi, başka amaçlar için gerekmektedir.

Video gözetimi: History Bed tesislerinde video gözetimi, kişinin ilgi alanları, hakları ve özgürlükleriyle dengeli olarak meşru menfaatler temelinde yürütülecektir. Video gözetiminin amacı, suçu önlemek ve History Bed tesislerinde çalışanlar, müşteriler ve ziyaretçiler için güvenli ve emniyetli bir ortam sunmaktır.

WEB SİTELERİ VE ÇEREZLER

Genel olarak, kim olduğunuzu söylemeden veya kendinize dair hiçbir bilgiyi ifşa etmeden History Bed web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, size bazı hizmetleri ve teklifleri sunabilmek amacıyla sık sık adınız ve e-posta adresiniz gibi bazı Kişisel Veri öğelerini kaydetmemiz gerekmektedir. Ayrıca bu tür kayıtlar öncesinde web sitelerimizi nasıl kullandığınıza dair (çerezler aracılığıyla) anonim bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgiler web sitelerimizi veya pazarlama yöntemlerimizi geliştirmek açısından bize yardımcı olacaktır. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi için, www.historybed.com adresinde History Bed Çerez Beyanına başvurabilirsiniz.

RIZA

Makul ölçüde pratik olduğu veya yürürlükteki yasanın gerektirdiği durumlarda Kişisel Verilerinizi toplamadan veya kullanmadan önce rızanızı isteyeceğiz. Rızanızın istenmesi açık ve net olacaktır ve kararınızı vermeniz için size makul bir temel sunulacaktır. Hiçbir zaman rızanızın olduğunu baştan varsaymayacağız. Bunun yerine, açık ve şeffaf bir şekilde aktif olarak rıza verebilmenizi sağlayacağız. Rızanız iradidir ve örneğin aşağıda “Bilgi ve Erişim” bölümünde verilen adresten History Bed ile iletişim kurularak her zaman feshedilebilir. Rızanızı vermemeniz halinde hizmetleri veya hizmetlerin bazı kısımlarını kullanmanız mümkün olmayabilir.

ULUSLARARASI AKTARIMLAR

History Bed, Kişisel Verilerinizi nadiren Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki farklı veri koruma yasaları bulunan ülkelerdeki alıcılara aktarabilir. Buna, AB Komisyonu’nun uygun bir kişisel veri koruması düzeyine sahip olmadığını düşündüğü ülkeler dahildir. Böyle bir durumda History Bed, yürürlükteki veri koruması mevzuatıyla uyumlu olarak aktarım için yasal gerekçelerin olduğundan emin olacaktır. Ayrıca bu yasal gerekçeler, hangi önlemlerin uygulandığı ve bu önlemlerin bir kopyasını nereden alabileceğinize dair bilgiler tarafınıza sağlanacaktır.

VERİ KULLANIMI

Birçok İşleme işlemi için, aşağıdaki “Bilgi ve Erişim” bölümünde verilen adresten History Bed ile iletişim kurmak suretiyle tercihlerinizi güncelleyerek veya İşlemeye verdiğiniz rızayı feshederek Kişisel verilerinizi kullanmamızı sonlandırabilirsiniz. Fakat, yürürlükteki yasa aksini belirtmediği sürece, aşağıdaki durumlarda Kişisel Verilerinizi İşlenmesinden vazgeçemezsiniz.

 • Şartlar ve koşullarımızda ve politikamızdaki değişiklikler veya ürün toplatma
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla verilerin işlenmesi.

SAKLAMA

Kişisel verilerinizi sadece bu politika belgesinde genel hatları çizilen veya başka şekilde size bildirilmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Bu, Kişisel verilerinizi İşlememize rıza gösterdiğinizde müşteri ilişkisi sürdüğü sürece (ve uygulanabildiği durumlarda, garanti süresinin bitimine kadar) veya rızanızı geri çekene kadar saklayacağımız anlamına gelmektedir. Rızanızı feshetmeniz durumunda, yasal yükümlülüklerimizi karşılamak ve yasal ihtilaflarda kendimizi savunmak amacıyla gereken süre boyunca bazı Kişisel verilerinizi yine de saklayabiliriz. İşleme için rızanızı almamışsak, verileriniz sadece yasaların izin verdiği ölçüde saklanacaktır.

VERİ KALİTESİ

Kişisel verilerinizi işlediğimizde bunların doğru ve güncel olmasını sağlamaya çalışırız. Hatalı veya eksik Kişisel verileri silmeye veya düzeltmeye çalışırız. Tarafımızca tutulan Kişisel verilerinizin doğruluğunu sağlama konusundaki haklarınız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki “Bilgi ve Erişim” bölümüne başvurun.

BİLGİ VE ERİŞİM

Yılda bir kez sizinle ilgili işlediğimiz Kişisel verilerin ne olduğu, İşlemenin amacı ve Kişisel verilerin paylaşıldığı alıcılar veya alıcı kategorileriyle ilgili bilgi talep etme ve ücretsiz olarak alma hakkınız bulunmaktadır. Bu tür bilgi talepleri yazılı olarak yapılmalı ve tarafınızca imzalanmalıdır; ve ayrıca ad, adres ve ideal olarak e-posta adresine dair bilgileri içermelidir. Ayrıca sizinle ilgili her türlü hatalı bilgiyi düzeltme, silme ve bu bilgilere erişimi engellemeyi talep etme hakkınız bulunmaktadır. Talepler, bu belgenin sonunda belirtilen tüzel kişiye gönderilmelidir. Talepleriniz hızlı ve uygun bir şekilde işlenecektir. Kişisel verileri silme talepleri, yürürlükteki tüm yasal gereksinimlere tabi olacaktır. Yürürlükteki yasanın bu tür bir talebi karşılamak için idari bir ücret öngörmesi durumunda History Bed böyle bir ücret uygulayabilir.

GÜVENLİK

History Bed kazayla veya yasadışı imhaya, kazayla kaybetme veya değiştirmeye, izinsiz ifşa veya erişime ve her türlü yasadışı İşleme biçimlerine karşı Kişisel verilerinizi korumak amacıyla teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İFŞA

History Bed, Kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle ve durumlarda paylaşabilir:

 • History Bed’in hukuki birimleriyle
 • Size ürün ve hizmet teklifleri ve diğer tebligatları sağlama amacıyla History Bed yetkili bayileri ve iş ortaklarıyla
 • History Bed web sayfası ve iş ortağının özel alt sayfalarında sağlanan hizmetler kullanıldığında ve bu hizmetlere kaydolunduğunda History Bed yetkili bayileri ve iş ortaklarıyla
 • Bir History Bed teşekkülü veya varlıklarının satışı veya devriyle bağlantılı olarak
 • Örneğin bir hükümet soruşturması, anlaşmazlık veya başka bir yasal süreç veya taleple bağlantılı olarak yasaların zorunlu kılması durumunda
 • Şartlar ve koşullarımızın olası bir ihlalini araştırmak veya dolandırıcılık veya başka güvenlik sorunlarını tespit etmek, önlemek ve açığa çıkarmak gibi amaçlarla haklarımızı korumak için ifşanın zorunlu olduğuna hüsnüniyetle inandığımız durumlarda

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak History Bed, genel bir kural olarak ancak rızanızı almamız durumunda Kişisel verilerinizi bir üçüncü tarafla paylaşacaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullarda yasanın izin vermesi halinde, münferit olarak rızanıza gerek olduğunu düşünmediğimiz veya yasalar rızanızı zorunlu tutmadığı sürece, Kişisel verilerinizi paylaşabiliriz:

 • Yasaların ifşayı gerekli kıldığı haller
 • History Bed’in meşru menfaati için ifşanın zorunlu olduğu durumlar (örneğin, yukarıda açıklandığı gibi yasal haklarınızı korumak amacıyla)

PAZARLAMA

Rızanız olmadığı sürece Kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya takas etmeyeceğiz. Rızanız olmadığı sürece Kişisel verilerinizi, pazarlama amacıyla kullanmaları için üçüncü taraflarla paylaşmayacağız. Rıza vermenize rağmen artık üçüncü bir taraftan pazarlama materyalleri almak istemiyorsanız lütfen söz konusu üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun. Yeni ürünler, hizmetler, etkinlikler veya benzeri pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak size bilgiler sağlayabiliriz. Özel bir e-posta bülteni veya benzeri tebligatlara aboneliğinizi sonlandırmak için ilgili tebligattaki talimatları uygulayın.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri koruması temsilcisiyle iletişim kurmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın.

info@historybed.com